page-slider

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis van de motorische ontwikkeling van het kind tussen de 0 en 19 jaar. Daarnaast heeft een kinderfysiotherapeut kennis van psycho-sociale factoren en taal- en leerproblemen die samenhangen met deze motorische ontwikkeling.

Wanneer ga je naar de kinderfysiotherapeut?
Wanneer geconstateerd wordt dat een kind zich minder snel ontwikkelt dan zijn of haar leeftijdsgenootjes wordt vaak door een ouder/verzorger, leerkracht of CB-arts aan de bel getrokken. Een diagnose wordt vaak door een huisarts gesteld waarbij een traject bij een kinderfysiotherapeut het vervolg kan zijn.

Waarom ga je naar de kinderfysiotherapeut?
Bij sommige kinderen kan er sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit betekent dat zij meer oefening en andere vaardigheden nodig hebben om te leren dan andere kinderen in hun leeftijdsklasse. Door deze afwijkingen vroeg te signaleren en te behandelen  is het mogelijk om hier tijdig in bij te sturen. Denk hierbij aan de volgende problemen/signalen:

  • Achterstand grove motorische ontwikkeling
  • Achterstand fijn motorische ontwikkeling
  • Voorkeurshouding
  • Schrijfproblematiek
  • Stoornis sensorische informatieverwerking
  • Afwijkend looppatroon (bv. Tenenlopers)
  • Hoofdpijnklachten
  • Dysfunctional Breathing

Op latere leeftijd wordt het moeilijker om deze afwijkingen te corrigeren en zijn meer en intensievere oefeningen nodig om het probleem te verhelpen. Wanneer het kind moeilijker meekomt dan zijn leeftijdgenoten heeft dit ook invloed op het zelfbeeld van het kind

Wat doet de kinderfysiotherapeut van Fysioteam Toekomst?
Net als bij onze volwassen patiënten wordt eerst het gesprek aangegaan. Met de ouders maar ook met het kind zelf. Welke motorische problemen heeft het kind? Wat is de hulpvraag van ouders en kind? Is er een oorzaak aan te wijzen? Ook wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd om het probleem verder in kaart te brengen.

Hieruit volgt een behandelplan welke besproken wordt met de ouders. Dit behandelplan wordt vervolgens gerapporteerd aan de behandelend arts of aanverwante disciplines (leerkracht, orthopedagoog) voordat deze ingezet wordt.

KinderfysiotherapieHet probleem wordt aangepakt op een manier die de motorische en sensorische ontwikkeling stimuleert. Hierbij moet het plezier in sport en spel vergroot worden zodat het kind de therapie niet als vervelend ervaart. Onze therapeute werkt bovendien aan de eigenwaarde van het kind door te focussen op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. Dit geeft ouders ook meer inzicht in wat een kind wel kan in plaats van wat het niet kan. Deze positieve houding bevordert het ontwikkelingsproces.