page-slider

Een nieuw teamlid.. En wat voor één!

Wij zijn blij, want wij hebben weer een nieuw teamlid erbij! ????

Sinds kort is Anne Tol bij ons in het pand gevestigd met *Kinderpraktijk Groei & Bloei*

Groei & Bloei is bedoeld voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag. Psychomotorische kindertherapie is een kind volgende therapie voor kinderen en jongeren. Een doe-therapie waarbij hoofd met lijf verbonden wordt.

Psychomotorische kindertherapie is geschikt voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben wat betreft:

> druk of juist passief gedrag

> coördinatieproblemen

> onhandig of houterig gedrag

> beperkt lichaamsbesef

> concentratieproblemen

> aandachts-, motivatieproblemen

> leerproblemen (informatieverwerking, planningsproblemen)

> problemen met de fijne motoriek/schrijfproblemen

> agressief of teruggetrokken gedrag

> moeilijk vriendjes maken

> faalangst

> gespannenheid

> negatief zelfbeeld

> een belemmering door een traumatische gebeurtenis in de voorgeschiedenis of de huidige leefomgeving van het kind

Uw kind ontwikkelt zijn eigen ik, waardoor het sterker in de wereld staat. Door het uitproberen en oefenen van nieuw gedrag, krijgt uw kind de kans nieuwe ervaringen op te doen. Op die manier kan uw kind het nieuwe gedrag zich eigen maken en/of negatieve ervaringen verwerken.

Meer weten? Neem een kijkje op de website www.kinderpraktijkgroeienbloei.nl of bel voor meer info naar Anne op 06-12428972