page-slider

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van Fysioteam Toekomst is onderworpen aan onze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de website van Fysioteam Toekomst bekend worden gemaakt. Door contact te leggen en te behouden met de website van Fysioteam Toekomst stem je in met deze voorwaarden. De website van Fysioteam Toekomst en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking, worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van deze website bekende gegevens. Fysioteam Toekomst kan echter instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. Fysioteam Toekomst kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de website van Fysioteam Toekomst en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Fysioteam Toekomst behoudt zich het recht voor om haar website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Fysioteam Toekomst sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de website van Fysioteam Toekomst of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van deze website.

De website van Fysioteam Toekomst bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Fysioteam Toekomst evenmin verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele Eigendom.
Fysioteam Toekomst is eigenaar van de informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Dit geldt ook voor foto’s die worden gebruikt op de website en in de overige communicatie welke zijn gemaakt en bewerkt door Merith Photography uit Volendam.

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de website van Fysioteam Toekomst ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een of meer databases. Fysioteam Toekomst respecteert jouw privacy en zal ervoor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de databases zorgvuldig worden behandeld. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de website van Fysioteam Toekomst en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld. Om Fysioteam Toekomst in staat te stellen de website op jouw persoonlijke situatie toe te spitsen, wordt door de website van De Fysioteam Toekomst gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven. Bekijk voor meer informatie over deze cookies onze cookieverklaring.